Scopul acestui regulament este de a stabili normele și regulile de conduită pentru toți membrii comunității noastre educaționale, cu scopul de a promova un mediu propice pentru învățare și dezvoltare personală.

1. Respect și Comportament Etic

1.1. Toți membrii sunt obligați să își trateze colegii, profesorii și personalul cu respect și considerație.

1.2. Este interzisă folosirea limbajului vulgar sau abuziv, precum și comportamentul agresiv sau intimidator.

1.3. Respectul pentru diversitatea culturală, religioasă și de opinie este esențial. Discriminarea sub orice formă nu va fi tolerată.

2. Participare și Responsabilitate

2.1. Toți elevii sunt încurajați să participe activ la activitățile educaționale și extracurriculare ale centrului.

2.2. Este responsabilitatea fiecărui elev să își îndeplinească sarcinile școlare în mod adecvat și să respecte regulile de prezență și punctualitate.

2.3. Părinții sau tutorii legali sunt obligați să se implice în educația și comportamentul copiilor lor și să coopereze cu personalul centrului în rezolvarea oricăror probleme.

3. Siguranță și Securitate

3.1. Este interzisă folosirea sau posesia de substanțe interzise conform legilor în vigoare.

3.2. Orice formă de violență fizică sau verbală este strict interzisă și va fi sancționată conform regulamentului.

3.3. Este obligatoriu să se respecte procedurile de securitate și planurile de evacuare în caz de urgență.

4. Resurse și Bunuri Materiale

4.1. Este responsabilitatea fiecărui membru al comunității să respecte și să protejeze bunurile materiale ale centrului, inclusiv echipamentele, mobilierul și materialele de învățare.

4.2. Folosirea sau utilizarea neautorizată a echipamentelor tehnologice sau a altor resurse ale centrului este interzisă.

5. Comunicare și Colaborare

5.1. Toți membrii sunt încurajați să comunice deschis și să colaboreze cu colegii, profesorii și personalul în scopul promovării învățării și a unui mediu armonios.

5.2. Orice îngrijorare, problemă sau conflict trebuie adus la cunoștința imediată a personalului competent pentru a fi soluționată în mod adecvat.

6. Penalități și Consecințe

6.1. Nerespectarea acestui regulament poate atrage sancțiuni, inclusiv avertismente scrise, servicii comunitare, suspendare sau chiar excludere definitivă, în funcție de gravitatea încălcării.

6.2. Părinții sau tutorii legali vor fi notificați în cazul încălcării regulamentului de către elevi minori și vor fi implicați în procesul de gestionare a consecințelor.

7. Dispoziții Finale

7.1. Acest regulament poate fi revizuit și actualizat periodic pentru a răspunde nevoilor și schimbărilor din cadrul centrului.

7.2. Semnarea și respectarea acestui regulament este obligatorie pentru toți membrii ai comunității educaționale.